מבזקים

תושבים יקרים בעלי תו גיל הזהב (תו חניה לבני 70 ומעלה)

לנוכח המצב וההגבלות בהן אנו שרויים ומתוך התחשבות בצרכי התושבים

המשך

מכרז פומבי 13/2020

פנייה לקבל הצעות מקונים פוטנציאליים לרכישת כל זכויות העירייה במקרקעין המצויים ברח' שחם, פינת רח' זלוטניק, הידועים כחלקות 301 ו- 302 בגוש 6393, בשטח כולל רשום של 3,246 מ"ר, והידועים גם כמגרש 101 לפי תכנית פת/מק/1602/ 2

המשך