דבר ראש העיר

דבר ראש העיר

תושבים ומבקרים יקרים!

חלפ"ת הינה אחת מספינות הדגל בקרב החברות העירוניות הפעילות בשלטון המקומי במדינת ישראל, והיא משמשת כאחד מכלי הביצוע היעילים של הרשות המקומית.

חלפ"ת אמונה על מגוון רחב של עבודות פיתוח ובנייה, כדוגמת פיתוח השכונות החדשות בעיר, פיתוח אזורי התעשייה, הקמת האצטדיון העירוני והפעלתו, ובשנים האחרונות קידמה פרויקטים ייחודיים ומורכבים כדוגמת הקמת האגם האקולוגי בפארק הגדול ע"ש יצחק אוחיון, הקמת התחנה המרכזית החדשה, הקמת הפאמפטרק לרוכבי האופניים, מתנ"סים, מגרשי אימונים, מוסדות חינוך, מועדוני נוער וגינות. במקביל לעיסוק הנרחב בתחומי פיתוח התשתיות והבנייה, עוסקת החברה גם בתחום הפיתוח העסקי ופרויקטי יזמות. בשנים הקרובות נמשיך לפעול למען פיתוח העיר ושגשוגה, לרווחת כלל התושבים והמבקרים בה.

 

 

                                                                                                                                                            בברכה,
רמי גרינברג
 ראש העיר ויו"ר דירקטוריון החברה