הנהלת החברה

הנהלת החברה

  • יו"ר מועצת המנהלים: רמי גרינברג - ראש העיר
  • מ"מ מנכ"ל החברה: עו"ד יוסי קרוואני
  • סמנכ"ל כספים: מהנדסת גולדי עודד
  • סמנכ"ל הנדסה: מהנדס דני גוטמן