הצטרפות למאגר יועצים

התאגיד העירוני חלפ"ת מזמין בזאת אדריכלים/ יועצים/ מתכננים/ מנהלי פרויקטים להציע את מועמדותם על מנת להיכלל במאגר רשימת היועצים הקיים של החברה, אשר הינו פתוח לעיון הציבור באתר האינטרנט של החברה, ומשמש את החברה לצורך התקשרויות בקשר לביצוע עבודות ו/או פרויקטים עבורה.
ההרשמה למועמדות למאגר היועצים של החברה מתבצעת באמצעות הגשת טופס הרשמה בנוסח שבאתר האינטרנט.
המשך  >